Royal Copenhagen Denmark.

(Kongelig porcelæn)

Hvor gammelt er dit kongelige porcelæn?

For at finde årstallet for fremstillingen af dit kongelige porcelæn kigger du på mærket bag på eller på undersiden, her er et stempel som vist herunder. Over eller under et af bogstaverne er en lille streg, find stregen her og se årstallet.

Aluminia fajance.

Fabrikken blev grundlagt den 10. oktober 1863 på Christianshavn , men allerede i 1869 flyttede fabrikken til Smallegade 45 på Frederiksberg. Stifteren August Schiøtt købte af Den kongelige Porcelænsfabrik en grund på Christianshavn i den hensigt at benytte fangerne i Christianshavns Fængsel til arbejdere. Han fik en ung englænder, William Edwards, hvis far var mester på Gustafsberg i Sverige, til at oplære fangerne og lede virksomheden indtil sin død 1894. Schiøtt døde allerede december 1867, og oberst Carl E. Beck, der blev ejer, drev den nu uden nogen fremgang til 1868, da ingeniør Philip Schou overtog ledelsen og flyttede fabrikken til Smallegade.

Fabrikken blev aktieselskab 4. april 1872 med Philip Schou som direktør, og det gik så godt for Aluminia, at Schou ti år senere, kunne overtage Den kongelige Porcelænsfabrik, der var havnet i en økonomisk og kunstnerisk krise.  For porcelænsfabrikken blev der samme år opført nye bygninger og ovne ved siden af fajancefabrikkens og et salgslokale indrettedes på Amagertorv.

Overtagelsen hæmmede dog fajancefabrikken til fordel for Den Kongelige Porcelænsfabrik, selvom der blev arbejdet meget energisk. Hovedproduktionen var billige nyttegenstande, men man forsøgte sig også i kunstnerisk retning, dog uden nævneværdigt resultat.

I 1969 ophørte Aluminia som selvstændig virksomhed, mens en meget begrænset fajanceproduktion er fortsat af Den kgl. Porcelænsfabrik.

Aluminia kendte mærke

Bing & Grøndahl.

Bing & Grøndahl A/S var en porcelænsfabrik i København beliggende på hjørnet af Vesterbrogade og Rahbeks Allé. Den blev oprettet april 1853 af Frederik Vilhelm Grøndahl samt brødrene Meyer Hermann Bing og Jacob Herman Bing. I 1885 blev Harald Bing eneejer af fabrikken, og i 1895 gik virksomheden over til et aktieselskab, mens Bing fortsatte som adm. direktør.

Som mærke valgte Bing & Grøndahl i 1898 De Tre Tårne, et gammelt symbol på København.

Fabrikken blev i 1987 sammenlagt med konkurrenten Den Kongelige Porcelænsfabrik under navnet Royal Copenhagen.

B & G mærke

Dahl-Jensen Porcelæn.

I 1925 grundlagde Jens Peter Dahl-Jensen familievirksomheden Dahl-Jensen Porcelæn i Herlev, der foruden fremstilling af dyrefigurer blev kendt for en række orientalske figurer (1930-58)

Han er særlig kendt for sine dyre statuetter i underglasurmalet porcelæn, som han modellerede til Bing & Grøndahl, hvor han var ansat 1897-1917

Dahl-Jensen Porcelæn lukkede i 1985.

Dahl-Jensen mærke

Porcelæns fabrikken Danmark.

(Lyngby Porcelæn)

Porcelænsfabrikken Danmark eller Lyngby Porcelæn som den også blev kaldt var en dansk fabrik.

Det århusianske grossistfirma Holst & Knudsen havde siden 1904 forsynet landets isenkræmmere med glas og porcelæn fra nogle af de store fabrikker i Centraleuropa, men efterhånden importerede firmaet porcelænsvarerne umalet og lod dem male her, bl.a. hos Kjøbenhavns Porcellains Maleri, som blev overtaget 1924

Fabrikken i Lyngby kom helt i forgrunden gennem flere årtier hvad angår porcelænsindustriens tekniske udvikling, men samtidig fastholdt man frem til 1960'erne de håndværksmæssige aspekter i produktionen, således som det var dansk tradition. Fabrikken lukkede i 1969, og dens bygninger blev revet ned

 

Kjøbenhavns Porcellains Maleri.

Kjøbenhavns Porcellains Maleri, forkortet KPM var en dansk porcelænsmaleri-virksomhed grundlagt 1883 og overtaget i 1924 af Lyngby Porcelæn. Fabrikken lukkede sammen med Lyngby porcelæn i 1969

Knapstrup keramikfabrik.

Knabstrup Lervarefabrik var fra 1856 til 1907 et teglværk opført af godsejeren på Knabstrup herregård, Frederik Lunn. I 1897 blev Teglværket omdannet til et aktieselskab og købt af Henrik Schou. Siden skete der en udvidelse af produktionen, da H. Schou havde et ønske om at udnytte det resterende blåler i jordbunden. Hidtil var kun rødleret, der lå øverst i jorden blevet anvendt til fabrikation af teglsten. I 1907 opførtes keramikfabrikken, der dannede grundlag for en ny epoke i Knabstrups historie.

I 1930'erne er produktionen kendetegnet af vaser og spisestel, og netop i 1930 ansættes Aksel Sigvald Nielsen, Aksini. Han virker på værkstedet indtil 1954 og foruden at udføre f.eks. vaser som den viste, beskæftiger han sig med udviklingen af bl.a. et af virksomhedens første lertøjsstel - det kendte gildestel Bellmann med optrædende spillemænd og dansende par. Keramikfabrikken lukker i 1988.

Søholm keramikfabrik.

Søholm keramikfabrik, Bornholm.

Blev grundlagt i slutningen af 1800 tallet af pottemager Jens Michael Andersen. Hans 4 sønner blev alle keramikere og arbejdede på fabrikken som tidligere var Th. Stibolts Terrakottefabrik.

I starten fremstillede man især brugsting til køkkenet.

Den ældste søn Daniel Folkmann Andersen viser sig at være meget kreativ og kunstnerisk, allerede i 1905 er det ham der står for fabrikkens kunstneriske udvikling.

Broderen Michael Ejner Andersen langcerer i 1920´erne majolikaserierne Dania og Kobolt i enkle former.

I 1935 får Daniel F. Andersen guldmedalje på verdensudstillingen i Bruxelles.

Fabrikken fremstiller stadig keramik i et lille og meget begrænset oplag.

Karlabo... et lille hus i Sverige.